Θεοδώρα Τζάκρη
    

Νέα

27 Μάρτιος 2018

Θεοδώρα Τζάκρη: Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες για την Πέλλα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας

Θεοδώρα Τζάκρη: Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες για την Πέλλα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας

    Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Κεντρική Μακεδονία. Η διαβούλευση που προηγήθηκε είχε την ευρύτητα που αξίζει σε μια Περιφέρεια σαν τη δική μας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει δυναμικά στο νέο οικοδόμημα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Μέσω της ανοιχτής συζήτησης για την μετά κρίση εποχή, η Κυβέρνηση υλοποιεί αυτό που έχει από την αρχή δεσμευτεί: να διαμορφώσει την πολιτική της συνομιλώντας με την κοινωνία και με όλους τους φορείς που με υπευθυνότητα και ωριμότητα λαμβάνουν μέρος στις συμμετοχικές διαδικασίες και καταθέτουν προτάσεις για όφελος των τοπικών κοινωνιών.
    Το Αναπτυξιακό Συνέδριο είναι ένας θεσμός βαθιά δημοκρατικός. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια ευκαιρία για την Πέλλα που πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, ώστε να τεθούν οι βάσεις για το μέλλον της και να ενεργοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δοθούν σαφείς προτεραιότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν και τους άξονες για την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει σαφές ότι ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας οφείλει να λάβει υπόψη του τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, απαντώντας με στήριξη των περιοχών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και δυνατότητες.
    Για το λόγο αυτό, το στοίχημα για την Πέλλα είναι διπλό: έχει ανάγκη από έργα υποδομής που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά, ταυτόχρονα, χρειάζεται και ευρύτερες θεσμικές παρεμβάσεις που θα μειώσουν το χάσμα μεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών. Η Πέλλα είναι μια περιοχή πρωτίστως αγροτική και το αίτημα για την στήριξη της υπαίθρου έρχεται ως μια φυσική ανάγκη που πρέπει να προβάλλεται διαρκώς και να ικανοποιείται με αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις.
    Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η απόφαση για τη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Πάρκου Πέλλας, για το οποίο έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα προόδου. Το Πάρκο στοχεύει στην στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας τόσο την εύφορη γη της Πέλλας και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα της όσο και την δυναμική που παρουσιάζει στη μεταποίηση. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί την εγγύτητα της στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία, με τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο διαμετακομιστικού κέντρου για την ευρύτερη περιοχή. Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να φιλοξενήσει θα δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, στον οποίο ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις μεταποίησης, ενώ θα ενθαρρύνεται και η εγκατάσταση καινοτόμων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτό τον τομέα. Η καινοτομία μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία και αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο στη συζήτηση για το αναπτυξιακό πλάνο της χώρας. Στη συζήτηση για την ανάπτυξη της Πέλλας, η καινοτομία εντάσσεται στους στόχους του Αγροδιατροφικού Πάρκου, ως μια επιλογή που δεν είναι μακριά από την τοπική πραγματικότητα και ανοίγει νέους ορίζοντες και δυνατότητες για προϊόντα με προστιθέμενη αξία.
    Τόσο για το Αγροδιατροφικό Πάρκο, όσο για την ανάπτυξη των υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων της Πέλλας, είναι αναγκαίες οι υποδομές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Για τις παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας έχει γίνει ήδη ένα μεγάλο βήμα, με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις πριν μερικούς μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πλέον ανοιχτή η συζήτηση και για τη χρηματοδότηση του κατασκευαστικού έργου. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Εκτός από τις οδικές συνδέσεις, όμως, σημαντική κρίνεται και η σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Έδεσσα μέσω Γιαννιτσών και με δυνατότητα επέκτασής της προς την Αλμωπία. Πρόκειται για ένα έργο που έχει συζητηθεί ευρέως και έχει σαφώς αναπτυξιακό πρόσημο. Η Πέλλα το διεκδικεί μαζί με τα απαραίτητα οδικά έργα, αφού όλα μπορούν να συνεισφέρουν προς ένα κοινό στόχο: την εύκολα προσβάσιμη Πέλλα, που θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να υποδεχθεί περισσότερους τουρίστες και να προσφέρει ασφαλή μετάβαση στους κατοίκους της.
    Εκτός από το μεταφορικό τομέα, η Πέλλα καλείται να αντιμετωπίσει μια σημαντική πρόκληση και στον τομέα της ενέργειας. Η πρόσβαση στο φυσικό αέριο μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξή της για τα επόμενα χρόνια, αφού τα οφέλη είναι πολλαπλά. Εκτός από τα Γιαννιτσά, και άλλες περιοχές μπορούν να ωφεληθούν εάν το δίκτυο διανομής επεκταθεί προς αυτές. Πρόκειται για μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία. Το σημείο εξόδου στο Άσπρο Πέλλας θα δώσει την ευκαιρία για τροφοδότηση και άλλων οικισμών, με προφανή θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η εγγύτητα της περιοχής μας στον κεντρικό αγωγό του Φυσικού Αερίου είναι ένα πλεονέκτημα που διεκδικούμε να αξιοποιηθεί.
    Τα παραπάνω έργα δεν είναι τα μόνα απαραίτητα για την ανάπτυξη της περιοχής. Υπάρχουν αρκετά ακόμα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, που μπορούν να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο για την επόμενη μέρα της Πέλλας. Το φράγμα του Αλμωπαίου στην Καλή θα προσφέρει βιωσιμότητα στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Πρόκειται για μεγάλο έργο που περιλαμβάνει και τα κατάλληλα αρδευτικά δίκτυα και θα συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομία.
Επίσης, έργα πολιτισμού όπως η ολοκλήρωση της ανάδειξης του Ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας, η αποκατάσταση του Κάστρου της Χρυσής και η ανάδειξη της μεταβυζαντινής κληρονομιάς της Αλμωπίας μπορούν να τονώσουν την τουριστική κίνηση προσφέροντας εναλλακτικούς προορισμούς σε συνδυασμό με το χιονοδρομικό κέντρο και τα Λουτρά Πόζαρ.
    Παράλληλα, οι κτιριακές υποδομές της Πέλλας μπορούν να αναβαθμιστούν μέσω των διαθέσιμων εργαλείων που υπάρχουν και ειδικότερα μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την ανέγερσή του αλλά και τη συντήρησή του για σημαντικό διάστημα. Ομοίως, το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών μπορεί να ενταχθεί στα σχολικά κτίρια που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία.
    Όλα τα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Πέλλα προϋποθέτουν ότι η κοινωνία θα σταθεί όρθια. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να λυθεί το πρόβλημα του μειωμένου εισοδήματος των παραγωγών επιτραπέζιου ροδάκινου κατά την περσινή εμπορική περίοδο, εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής του. Αυτό μπορεί να γίνει με την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικών ενισχύσεων de minimis. Μια τέτοια απόφαση κρίνεται απαραίτητη μετά την αρνητική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποζημίωση των παραγωγών από κοινοτικούς πόρους.
    Όλα τα παραπάνω, καθώς και πολλά ακόμα θέματα, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης που πρόκειται να διεξαχθεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου. Η αναπτυξιακή πορεία της Κεντρικής Μακεδονίας την επόμενη μέρα πρέπει να καθοριστεί με συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας και η Πέλλα μπορεί να προτάξει τις δικές της ανάγκες ώστε να χαραχθεί η πορεία για την ανασυγκρότησή της. Οι εργασίες του συνεδρίου θα θέσουν τον κορμό για δράσεις που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία και θα κερδίσουν το στοίχημα που η Κυβέρνηση έχει από την αρχή θέσει: την πορεία για δίκαιη ανάπτυξη μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Σε αυτόν τον σχεδιασμό και στην υλοποίησή του, η  Πέλλα θα είναι παρούσα.