Θεοδώρα Τζάκρη
    

Άρθρα

30 Δεκέμβριος 2015

Άρθρο της Θ.Τζάκρη για την ανασυγκρότηση του βιομηχανικού τομέα εν όψει του 2016

Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν αδιαμφισβήτητα το μείζον ζητούμενο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα χρόνια, για να πετύχουμε έξοδο από την κρίση και αύξηση της απασχόλησης. Μόνο αν δημιουργήσουμε πλούτο μέσα από την παραγωγή και νέες θέσεις εργασίας μπορούμε να λύσουμε τα συσσωρευμένα επί δεκαετίες προβλήματα της χώρας και παράλληλα να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ειδικά στην βιομηχανία, οφείλουμε να υπερβούμε τώρα τις παθογένειες δεκαετιών που οδήγησαν στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και στην αποβιομηχάνιση της χώρας.

Αυτό που σήμερα απουσιάζει, ώστε να δρομολογηθούν θεσμικά οι προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης, είναι ένα κατάλληλο πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας» το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του αύριο. Αντλώντας γνώση και εμπειρία από αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προχωρήσαμε στη συγκρότηση αυτού του συλλογικού συμβουλευτικού όργανο, του Φόρουμ για τη Βιομηχανία, που ξεκινάει τις εργασίες του τις πρώτες ημέρες του 2016. Βασικός στόχος αυτής της θεσμοθετημένης συνεργασίας θα είναι η συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών, που θα προσδιοριστεί αναλυτικά με την τριμερή συνεργασία της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Παράλληλα, εργαζόμαστε με συγκεκριμένο σχέδιο για ένα απλό, σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε με συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα στην απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Ξεκινήσαμε ήδη την απλοποίηση με τους τρεις πρώτους τομείς: τον κλάδο τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις τουριστικές δραστηριότητες, που η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Ταυτόχρονα προχωρά η απλοποίηση στον τομέα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που θα ολοκληρωθεί το 2017. Αυτοί οι τέσσερις κλάδοι έχουν μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ, συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση και μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τη διαδικασία απλοποίησης θα ακολουθήσουν και οι άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με εκκίνηση μέσα στο 2016 και ολοκλήρωση μέχρι το 2018. Όμως η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ.

Μέσα από τα το νέο ΕΣΠΑ και ειδικά το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ για τη βιομηχανία και τα logistics ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και όσους θέλουν να επιχειρήσουν για πρώτη φορά ώστε να επενδύσουν σε παραγωγικούς τομείς, σε νέες τεχνολογίες, σε καινοτομία, σε εξωστρέφεια. Δίνουμε έμφαση στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς των εννέα κλάδων προτεραιότητας, όπως των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Προωθούμε την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού δράσεων ενίσχυσης και υποστήριξης επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών, δημιουργίας σύγχρονων συνεργατικών σχηματισμών, κέντρων αριστείας, καινοτόμων ιδεών, δράσεων εξωστρέφειας, βιομηχανικών και άλλων αναγκαίων υποδομών. Επιπλέον, προχωρούμε σε βελτιστοποίηση και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, σε βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, στην δημιουργία νέων δημόσιων δομών στήριξης και διαβούλευσης.

Όλα αυτά όμως θα γίνουν χωρίς να ακολουθήσουμε την αποτυχημένη πεπατημένη των προηγούμενων δεκαετιών, με τις αθρόες επιχορηγήσεις, που ειδικά για την βιομηχανία αποδείχθηκαν στην πράξη αναποτελεσματικές. Για αυτό περνάμε στην σταδιακή αποσύνδεση των επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές μορφές του συστήματος κρατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων. Προωθούμε την αντικατάστασή τους με σύγχρονα εργαλεία χρηματοδοτικής τεχνικής και θεσμούς που παρέχουν ευελιξία και δυνατότητες αντιμετώπισης των δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών που υπάρχουν την δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε.

Όλα αυτά αποτελούν τους πρώτους άμεσους στόχους μας για το 2016, με ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση να συμβάλλουμε καθοριστικά στην επανεκκίνηση και αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας

Πιστεύουμε βαθιά ότι η επιτυχία μας ως χώρα περνάει από την ανόρθωση των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής βιομηχανίας. Και γι’ αυτά θα κάνουμε καθετί αναγκαίο για να επιτύχουμε τον στόχο μας: καλά αμειβόμενη εργασία για όλους, καλές και κερδοφόρες επιχειρήσεις, και ισχυρή φορολογική βάση για τις δράσεις του ελληνικού κράτους.