Θεοδώρα Τζάκρη
    

Άρθρα

31 Δεκέμβριος 2015

Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι εθνικός στόχος για το 2016 - Άρθρο της Θ.Τζάκρη

Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μείζον για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Μόνο αν δημιουργήσουμε πλούτο μέσα από την παραγωγή και νέες θέσεις εργασίας μπορούμε να λύσουμε τα επί δεκαετίες συσσωρευμένα προβλήματα της χώρας και παράλληλα να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ειδικά στην βιομηχανία, που είναι η καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας, χρειάζεται σχέδιο και κανόνες για να υπάρξει ανάπτυξη. Και στην περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας οφείλουμε να υπερβούμε τώρα τις παθογένειες δεκαετιών που οδήγησαν στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και στην αποβιομηχάνιση της χώρας.

Αυτό που σήμερα απουσιάζει, ώστε να δρομολογηθούν θεσμικά οι προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης, είναι ένα κατάλληλο πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας» το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του αύριο. Αντλώντας γνώση και εμπειρία από αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προχωρήσαμε στη συγκρότηση αυτού του συλλογικού συμβουλευτικού όργανο, του Φόρουμ για τη Βιομηχανία, που ξεκινάει τις εργασίες του τις πρώτες ημέρες του 2016. Βασικός στόχος αυτής της θεσμοθετημένης συνεργασίας θα είναι η συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών, που θα προσδιοριστεί αναλυτικά με την τριμερή συνεργασία της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Παράλληλα, προχωράμε με συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα στην απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, όπου θα παρουσιάσουμε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε με τους τρεις πρώτους τομείς: τον κλάδο τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις τουριστικές δραστηριότητες, που η απλοποίηση ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Ταυτόχρονα προχωρά η απλοποίηση στον τομέα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που θα ολοκληρωθεί το 2017. Αυτοί οι τέσσερις κλάδοι έχουν μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ και συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση και μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τη διαδικασία απλοποίησης θα ακολουθήσουν και οι άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με εκκίνηση μέσα στο 2016 και ολοκλήρωση μέχρι το 2018. Όμως η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ.

Μέσα από τα το νέο ΕΣΠΑ και ειδικά το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ για τη βιομηχανία και τα logistics καλούμε την υγιή επιχειρηματικότητα και όσους θέλουν να επιχειρήσουν για πρώτη φορά να προχωρήσουν γρήγορα, με τη βοήθεια του κράτους. Δίνουμε έμφαση στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς των εννέα κλάδων προτεραιότητας, όπως των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών, την φαρμακευτική βιομηχανία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Προωθούμε την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού δράσεων, ενισχύσεων και υποστήριξης επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών, δημιουργίας σύγχρονων συνεργατικών σχηματισμών, κέντρων αριστείας, καινοτόμων ιδεών, δράσεων εξωστρέφειας, βιομηχανικών και άλλων αναγκαίων υποδομών, αλλά και μέσω της εφαρμογής των κανόνων εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, της βελτίωσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, την δημιουργία νέων δημόσιων δομών στήριξης και διαβούλευσης, που συμβάλλουν στην επανεκκίνηση και αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας.

Πιστεύουμε βαθιά ότι η επιτυχία μας ως χώρα περνάει από την ανόρθωση των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής βιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς θα κάνουμε καθετί αναγκαίο για να επιτύχουμε τους στόχους μας: καλά αμειβόμενη εργασία για όλους, καλές και κερδοφόρες επιχειρήσεις, και ισχυρή φορολογική βάση για τις δράσεις του ελληνικού κράτους.