Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δραστηριότητες

05 Σεπτέμβριος 2017

Θεοδώρα Τζάκρη: Κατατέθηκε κοινή ερώτηση για την επίλυση του προβλήματος των αγροτών της Ο.Π. «Αθηνά»

Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την επίλυση του ζητήματος της Ομάδας Παραγωγών «Αθηνά». Την ερώτηση συνυπογράφει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης.

---------- Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Θέμα: Επίλυση του ζητήματος των αγροτών της Ομάδας Παραγωγών «Αθηνά».

Ένας μεγάλος αριθμός αγροτών της Πέλλας, οι οποίοι υπήρξαν στο παρελθόν σταθερά ή περιστασιακά μέλη της Ομάδας Παραγωγών «Αθηνά», έχουν έρθει αντιμέτωποι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, με ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά στην μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και στην απειλή δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων και κατάσχεσης αυτών επειδή εμφανίζονται ως συνυπόχρεοι σε οφειλές προς την Εφορία για φορολογικές παραβάσεις οι οποίες καταλογίστηκαν στην Ομάδα Παραγωγών «Αθηνά» στην οποία ανήκαν.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Παραγωγών «Αθηνά» έκανε έναρξη στην ΔΟΥ Σκύδρας το 1993 και είχε την μορφή Συνεταιρισμού με αντικείμενο την διακίνηση και εμπορία οπωροκηπευτικών των μελών της.

Στην συνέχεια με τροποποίηση του καταστατικού της πήρε την μορφή αστικής κερδοσκοπικής εταιρίας με βάση τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα και ως εκ τούτου είχε την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ για τα αγροτικά προϊόντα (οπωροκηπευτικά) που διακινούσε, σε αντίθεση με τους Συνεταιρισμούς που δεν είχαν τέτοια υποχρέωση, κάτι για το οποίο όμως δεν γνώριζε κανένας παραγωγός τότε, καθώς, όπως ισχυρίζονται οι αγρότες που παρέδιδαν τα προϊόντα τους μέσω της Ομάδας αυτής, είχαν την βεβαιότητα ότι ισχύει ότι και για τους Συνεταιρισμούς.

Η Ομάδα Παραγωγών είχε αρχικά 56 μέλη με βάση το πρώτο καταστατικό της. Στη συνέχεια με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς όλοι οι αγρότες που διακινούσαν τα προϊόντα τους μέσω της Ομάδας έπρεπε να είναι και μέλη, εισέρχονταν και διαγράφονταν συνεχώς μέλη.

Μετά από έλεγχο για χρήσεις ετών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000 το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαπίστωσε φορολογικές παραβάσεις, με κυριότερη εξ’ αυτών την μη παρακράτηση και την μη απόδοση ΦΠΑ, και προέβη μεταξύ άλλων σε πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ.

Για τρία μόνο από τα ελεγχόμενα έτη ο ΦΠΑ ήταν περίπου 500.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο 300% και μαζί με τις προσαυξήσεις είναι σήμερα περίπου 3.000.000 ευρώ και βαρύνει περίπου 550-700 μέλη που υπολογίζεται ότι ήταν εγγεγραμμένα περιστασιακά στην Ομάδα Παραγωγών «Αθηνά» εκείνες τις περιόδους, καθώς σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1882/1990 για τις κοινοπραξίες που ασκούν επιχείρηση οι οφειλές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου όλα τους τα μέλη.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός μαραθώνιος για τους ανθρώπους που έστω και περιστασιακά και σε κάποιες περιπτώσεις και εν αγνοία τους αποτέλεσαν μέλη της παραπάνω Ομάδας Παραγωγών, που συνίσταται σε μηνύσεις, προσφυγές και αιτήσεις αναστολών με απροσδιόριστα αποτελέσματα, διότι έχουν παρέλθει από τότε πολλά χρόνια και έχουν χαθεί κρίσιμες προθεσμίες και χρόνοι, με αποτέλεσμα σήμερα οι παραγωγοί να είναι αντιμέτωποι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους και με το φάσμα της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας τους.

Επειδή οι αγρότες που παρέδιδαν περιστασιακά τα προϊόντα τους στην Ομάδα Παραγωγών «Αθηνά», τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παραδώσει σε οποιοδήποτε άλλο Συνεταιρισμό, δεν είχαν καν την υποψία ότι με την πράξη τους αυτή θα γίνονταν συνυπεύθυνοι σε όλες τις παραβάσεις οι οποίες καταλογίζονται στην Ομάδα,

Επειδή κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου εισέρχονταν και διαγράφονταν συνεχώς μέλη από την Ομάδα με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αγρότες να μην είναι σταθερά μέλη αυτής, αλλά περιστασιακά, ενώ πολλοί από τους αγρότες διαγράφηκαν από την Ομάδα Παραγωγών στο μέσον κάποιας από τις διαχειριστικές περιόδους,

Επειδή, όπως αναφέρεται και στην έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η Ομάδα Παραγωγών δεν παρακράτησε τον ΦΠΑ για να τον αποδώσει,

Επειδή αν δεν υπήρχε αναφορά στα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα στο καταστατικό της Ομάδας Παραγωγών δεν θα ανέκυπτε καν το πρόβλημα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να απεμπλακούν οι αγρότες που παρέδιδαν τα προϊόντα τους στην Ομάδα Παραγωγών «Αθηνά» από την δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και χωρίς καν να το γνωρίζουν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζάκρη Θεοδώρα

Σηφάκης Ιωάννης