Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

26 Σεπτέμβριος 2014

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στον Υπουργό Υγείας για την μετεγκατάσταση της μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το υπόγειο στο ισόγειο του Νοσοκομείου Έδεσσας

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στον Υπουργό Υγείας για την μετεγκατάσταση της μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το υπόγειο στο ισόγειο του Νοσοκομείου Έδεσσας
 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη με την οποία ζητά να καλυφθεί η δαπάνη των 200.000 ευρώ περίπου που απαιτούνται για την μετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το υπόγειο του Νοσοκομείου της Έδεσσας, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα, στο ισόγειο του κτηρίου και πιο συγκεκριμένα στον χώρο όπου μέχρι τον Γενάρη του 2014 λειτουργούσαν οι διοικητικές υπηρεσίες και τα γραφεία της διοίκησης του Νοσοκομείου, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να πάψει η ταλαιπωρία των νοσηλευομένων και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως υπενθυμίζει η κ. Τζάκρη στην ερώτησή της, για την κάλυψη της δαπάνης μετεγκατάστασης, είχε δεσμευτεί στις αρχές του έτους ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης, σύμφωνα με την οποία η μετεγκατάσταση έπρεπε να έχει υλοποιηθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2014.-

----------
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Στο Νοσοκομείο της Έδεσσας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 λειτουργεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με υψηλές επιστημονικές προδιαγραφές, εφόσον υπηρετεί σ’ αυτή εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που προσφέρει ιατρικό και κοινωνικό έργο και ανακούφιση στους νεφροπαθείς του Νομού Πέλλας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Πλην όμως η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στεγάζεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου της Έδεσσας, το οποίο, όπως είναι λογικό, δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την νομοθεσία περί λειτουργίας των μονάδων τεχνητού νεφρού και τα σημερινά ιατρικά standards. Για το λόγο αυτό πάγιο αίτημα όχι μόνο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά κυρίως των νοσηλευομένων στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου της Έδεσσας, ήταν η μετεγκατάστασή της στο ισόγειο του Νοσοκομείου, στο σημείο που μέχρι τον Γενάρη του 2014 στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες και τα γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, όπως υποδεικνύονταν από σχετική μελέτη που είχε εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό.

Μάλιστα στις αρχές του τρέχοντος έτους ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης είχε δεσμευθεί να καλύψει τα έξοδα μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο ισόγειο του Νοσοκομείου, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 200.000 ευρώ περίπου και η μετεγκατάσταση σύμφωνα με τις δεσμεύσεις έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, μετά την έναρξη λειτουργίας της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου της Έδεσσας και την μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών στο νέο κτήριο.

Πλην όμως εννιά μήνες μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία των νοσηλευομένων και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η υποβαθμισμένη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η οποία εκτός από το ιατρικό και κοινωνικό έργο που προσφέρει, εισφέρει στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Έδεσσας έσοδα κατ’ ελάχιστον 1.500.000 ευρώ ετησίως και ταυτόχρονα να παραμένει αναξιοποίητο και εγκαταλελειμμένο ένα από τα πιο πλεονεκτικά και λειτουργικά τμήματα του παλαιού κτηρίου του Νοσοκομείου.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Προτίθεσθε να τηρήσετε την δέσμευση του προκατόχου σας και να καλύψετε την δαπάνη των 200.000 ευρώ που απαιτείται για την μετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στον ισόγειο χώρο που παλαιότερα βρίσκονταν οι διοικητικές υπηρεσίες και τα γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου της Έδεσσας, ώστε αυτή να υλοποιηθεί,  δεδομένου ότι υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη, κι έτσι να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να σταματήσει η ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού;-


Tags