Θεοδώρα Τζάκρη
    

Συνεντεύξεις

18 Ιανουάριος 2016

Συνέντευξη της Θ.Τζάκρη στην εφημερίδα "Οικονομική Επιθεώρηση"

Στο ξεκίνημα της χρονιάς επιφυλάξατε μία θετική είδηση, η οποία χαρακτηρίστηκε και έκπληξη από πολλούς. Ξεκινήσατε τη λειτουργία του Φόρουμ Βιομηχανίας, που για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα, από όσα ξέρουμε. Είναι έτσι; Τι ακριβώς θα κάνει αυτό το Φόρουμ; Τι προσφέρει στην οικονομία;

Μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ξεκινήσαμε στις αρχές του έτους μια συμβουλευτική δομή υποστήριξης της Πολιτείας στα θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Το Φόρουμ για την Βιομηχανία, το οποίο θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση, παράγοντας συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης και την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων, θα αποτελέσει τον βασικό βραχίονα χάραξης πολιτικής για το Υπουργείο μας. Με την ισόρροπη συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, της αυτοδιοίκησης αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων, θα έχουμε μέσα σε τρεις μήνες τις πρώτες εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις, μέσα από διάλογο και διαβούλευση. Αυτές οι προτάσεις θα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο, το Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία, ΣΑΕΒ όπως το ονομάζουμε, το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα εναρκτήριο αναπτυξιακό «σοκ» για την εγχώρια μεταποίηση. Μόλις δουν και οι επιχειρήσεις στην πράξη ότι η Πολιτεία στηρίζει ξανά, μετά από δεκαετίες, δυναμικά και ρεαλιστικά, την εγχώρια παραγωγή, θα πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες και τα θετικά αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο.

Ξεκινήσατε πρόσφατα με τους περιφερειάρχες μια πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση κλειστών εργοστασίων. Για να «ξανανάψουν φουγάρα» στην ελληνική βιομηχανία, όπως είχατε πει όταν αναλάβατε. Μάλιστα ορισμένες εφημερίδες έγραψαν για 160 εργοστάσια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Υπουργείου σας. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία; Πως εξελίσσεται η προσπάθειά σας; Υπάρχουν ελπίδες να ξανανοίξουν κλειστά εργοστάσια και πότε;

Διαθέτουμε σε όλη τη χώρα βιομηχανικές υποδομές και εγκαταστάσεις κλειστές και έρημες. Πολλές από αυτές έχουν αξιόλογο εξοπλισμό και τις έχουμε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Είναι πραγματικά ένας πλούτος που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Πραγματοποιούμε συνεχείς και εντατικές επαφές αφενός με τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και αφετέρου με τις τράπεζες ώστε να προχωρήσει ουσιαστικά η προσπάθεια για επανεκκίνηση αυτών των αργουσών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στόχος μας είναι να εντοπιστούν γρήγορα βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες έχει «αποξενωθεί» νομικά ο ιδιοκτήτης τους από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και έχουν παράλληλα αξιόλογο και επαρκή κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί γρήγορα να προχωρήσει η επανεκκίνηση. Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες σε οργανωμένους υποδοχείς (ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ κλπ) ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα χωροθέτησης και χρήσεων γης και να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ανανέωσης της άδεις λειτουργίας για την επανεκκίνησή τους. Το βασικό μας σχέδιο στο Υπουργείο είναι σε τέτοιες αργούσες (πτωχευμένες ή μη) επιχειρήσεις να εξεταστεί πρώτα η δυνατότητα γρήγορης εκ νέου αδειοδότησης και με διαδικασίες fast-track, σε συνεργασία με το Enterprise Greece, να ετοιμαστούν επενδυτικές προτάσεις προς Έλληνες και ξένους επενδυτές για όσες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.

Ξεκινήσατε πρόσφατα τις προσπάθειες για τη δημιουργία clusters, δηλαδή συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων. Τι ακριβώς είναι αυτό; Ποιους τομείς της οικονομίας αφορούν; Τι θα κάνουν και τι οφέλη θα έχουμε ως χώρα; Προωθούμε ενεργά την ενεργοποίηση όλων των αξιόλογων παραγωγικών δυνάμεων της; χώρας, σε τομείς που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, με κατεύθυνση τις επενδύσεις σε καινοτομία, σε ποιοτικά προϊόντα και σε εξωστρεφή δράση. Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε ήδη τις προσπάθειές μας ώστε να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν γρήγορα συνεργατικά σχήματα και δικτυώσεις επιχειρήσεων και φορέων στους τομείς της ναυτιλιακής μεταποίησης, του φαρμάκου, του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και του βαμβακιού, από το χωράφι ως το τελικό προϊόν. Θα μου επιτρέψετε να μην πω μεγάλα λόγια τώρα, αλλά να ανακοινώνουμε σταδιακά ουσιαστικά αποτελέσματα. Είναι μια δουλειά ουσίας και με βάθος, που μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Μία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει είναι αυτή την απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Γιατί δίνετε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό; Δεν είχε προχωρήσει η υπόθεση από την προηγούμενη κυβέρνηση με το νόμο Χατζηδάκη;

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τόσο οι υπάρχουσες όσο και αυτές που εξετάζουν την ίδρυση ή δραστηριοποίησή τους στη χώρα, είναι το «εχθρικό» επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία μας για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Η απλή, ξεκάθαρη, με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα αδειοδότηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προσελκύσει η χώρα επενδύσεις. Πολλά ειπώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για αυτήν την ανάγκη απλοποίησης. Ωστόσο έγιναν πολύ λίγα. Μακάρι η απλοποίηση να ήταν τόσο απλή υπόθεση που να αρκούσε ένας νόμος. Και ο νόμος «Χατζηδάκη» δυστυχώς ήταν ένα «αδειανό πουκάμισο» διότι ουδείς δούλεψε πραγματικά πάνω στη δευτερογενή νομοθεσία που χρειάζεται για να λειτουργήσει εν τοις πράγμασι η απλοποίηση. Μέχρι σήμερα εφαρμόζεται ακόμη το προηγούμενο καθεστώς. Εμείς δεν δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχουμε τις κατάλληλες συνεργασίες, έχουμε ικανή ομάδα. Για αυτό και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Μέχρι το 2018 θα έχει απλοποιηθεί η αδειοδότηση για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Ξεκινήσαμε ήδη με τους τρεις πρώτους κλάδους: τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και ποτών. Για αυτούς τους τρεις τομείς η απλοποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ο επόμενος «δύσκολος» στο θέμα της αδειοδότησης κλάδος που έχει επιλεχθεί είναι οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η απλοποίηση σε αυτόν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2017, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος. Στο ενδιάμεσο, μέσα στο 2016, θα οριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την απλοποίηση όλων των κλάδων, ώστε το 2018 να ολοκληρωθεί το έργο.

Στο ζήτημα της ενέργειας και ειδικότερα για το υψηλό ενεργειακό κόστος που έχει η ελληνική βιομηχανία, τι σκοπεύετε να κάνετε;

Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι το κόστος της ενέργειας είναι βασικό κομμάτι του κόστους για ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Οι φορείς της αγοράς το θέτουν σε όλες τις επαφές μας και γνωρίζετε ότι τους έχω δει όλους. Το Υπουργείο μας όμως δεν έχει στην αρμοδιότητά του αυτό το κομμάτι, καθώς ασχολείται επισταμένως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πέρα όμως από τις τιμές της ενέργειας, εξίσου σημαντικό κομμάτι για κάθε επιχείρηση είναι η κατανάλωση. Εδώ νομίζω ότι έχουμε σημαντική δουλειά να κάνουμε και η χώρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεών της. Μέσα από τις εργασίες της σχετικής ομάδας εργασίας στο Φόρουμ Βιομηχανίας, θα προσδιορίσουμε συγκεκριμένες άμεσες δράσεις, συγκεκριμένα εφαρμόσιμα και καινοτόμα εργαλεία αλλά και μέτρα πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα βοηθήσουν σημαντικά. Αυτές οι προτάσεις θα «δέσουν» με τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που έχουν σαφή προσανατολισμό στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και στην πράσινη οικονομία και στη μείωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος», άρα και την κατανάλωση ενέργειας, των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι με τις προτάσεις μας να οδηγηθούμε γρήγορα σε μείωση του κόστους της ενέργειας, καθώς είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Όλα αυτά που είπαμε αφορούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγουν οι επιχειρήσεις. Όσον αφορά όμως τη χρηματοδότησή τους τι θα κάνετε; Ο τραπεζικός τομέας έχει τα προβλήματά του. Παράλληλα όλο ακούμε για νέο ΕΣΠΑ και νέο αναπτυξιακό νόμο αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Τι ακριβώς προγραμματίζετε και ειδικότερα για τη βιομηχανία που είναι η αρμοδιότητά σας;

Μέσα από τα το νέο ΕΣΠΑ και ειδικά το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ για τη βιομηχανία και τα logistics καλούμε την υγιή επιχειρηματικότητα και όσους θέλουν να επιχειρήσουν για πρώτη φορά να προχωρήσουν γρήγορα, με τη βοήθεια του κράτους. Τα πρώτα προγράμματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Δίνουμε έμφαση στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς των εννέα κλάδων προτεραιότητας, όπως των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών, την φαρμακευτική βιομηχανία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Προωθούμε την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού δράσεων, ενισχύσεων και υποστήριξης επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών, δημιουργίας σύγχρονων συνεργατικών σχηματισμών, κέντρων αριστείας, καινοτόμων ιδεών, δράσεων εξωστρέφειας, βιομηχανικών και άλλων αναγκαίων υποδομών, αλλά και μέσω της εφαρμογής των κανόνων εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, της βελτίωσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, την δημιουργία νέων δημόσιων δομών στήριξης και διαβούλευσης, που συμβάλλουν στην επανεκκίνηση και αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας. Τέλος, να αναφέρω ότι για το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως δήλωσε ο υπουργός μας ο κ. Σταθάκης, θα είμαστε έτοιμοι να τον παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες, βασισμένοι σε μία νέα λογική, μακριά από τις αθρόες επιχορηγήσεις του παρελθόντος που δόθηκαν χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στην παραγωγή, σε νέες θέσεις εργασίας, στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.